De Verzuim Quick Scan: Facility scoort heel goed!

Vanuit Rainmen is er een Quick Scan uitgevoerd waarbij ons verzuimbeleid is doorgelicht. Larissa Kras en Auke Veenstra van Rainmen lieten ons weten dat Facility relatief erg goed scoort!

Uit de Quick Scan bleek namelijk dat:

  • Zowel de verzuimfrequentie als het verzuimpercentage van Facility ligt ver onder het landelijke gemiddelde;
  • Bijna 60% van onze medewerkers niet verzuimd (nulverzuim) en daarmee is er dus geen sprake van een verzuimcultuur binnen Facility;
  • De grootste winst valt te behalen in het terugdringen van de duur van het verzuim.

Deze bevindingen zijn mooie aanknopingspunten voor ons beleid voor 2021. We gaan ons dan op de volgende punten richten, zodat we volgend jaar weer zo goed en hopelijk nóg beter kunnen scoren op gebied van verzuim:

-> Verdere ontwikkeling van de loopbaangesprekken met onze medewerkers;

-> Hierbij zullen we het verwachtingsmanagement en betrokkenheid tussen Facility en onze medewerkers naar een hoger niveau tillen;

-> Gerichter inzetten van onze Facility Academy.

Rainmen, bedankt voor het delen van de bevindingen en aanknopingspunten. We gaan hiermee aan de slag om dit in 2021 tot een nog hoger niveau te tillen!

Plaats een reactie