Facility Academy

Regisseur van je eigen loopbaan

Bij Facility vinden wij dat het belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen. Uit eerdere medewerker tevredenheidsonderzoeken kwam naar voren dat onze collega’s dit ook een erg belangrijk onderwerp vinden. Om die reden zijn wij gestart met Facility Academy; een online leerplatform waar een keuze gemaakt kan worden uit een groot aantal te volgen trainingen en (korte)cursussen. Denk hierbij aan Word, Exel en Outlook maar ook VCA, werken met gevaarlijke stoffen en meer competentiegerichte trainingen zoals klantgerichtheid en feedback geven.
Omdat onze lat hoogt ligt waar het gaat om klantbeleving, hospitality en dienstverlening, bieden wij via dit platform graag alle collega’s de kans zich te ontwikkelen tot het door ons en onze opdrachtgevers gewenste functieniveau.

Bij Facility ben jij dus echt de regisseur van eigen loopbaan!