Leestijd: 4 minuten

Detacheren is het plaatsen van een werknemer bij een ander bedrijf of organisatie om daar werkzaamheden uit te voeren. Veel bedrijven maken gebruik van gespecialiseerde detacheringsbureaus om facilitair personeel in te huren, zoals facilitair medewerkers, facility managers en hospitality medewerkers. De kosten van detacheren kunnen variëren, afhankelijk van de detacheringsperiode, de functie van de werknemer, het salaris, de werkgeverskosten, en eventuele vergoedingen en toeslagen. Detacheren biedt voordelen zoals het inzetten van extra capaciteit, het tijdelijk binnenhalen van specifieke expertise, of het invullen van taken die niet direct gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten van je bedrijf.

Is detacheren niet veel duurder dan medewerkers in eigen dienst nemen?

Op het eerste gezicht lijken de kosten voor detacheren natuurlijk hoger te zijn. Het uurloon van een medewerker in eigen dienst is immers lager dan het detacheringstarief. Er kan een aanzienlijk verschil zijn tussen het tarief dat een detacheringsbureau in rekening brengt bij een bedrijf en het uurloon dat de gedetacheerde medewerker ontvangt. Dit verschil wordt vaak veroorzaakt door de extra kosten die het detacheringsbureau maakt voor het leveren van deze dienstverlening.

Het detacheringsbureau is verantwoordelijk voor de werving en selectie van geschikte kandidaten, de beoordeling en evaluatie van hun vaardigheden en ervaring, het onderhandelen van salaris- en arbeidsvoorwaarden, de administratie en het beheer van de detachering, en de afhandeling van eventuele juridische zaken die zich kunnen voordoen tijdens de detachering.

Daarnaast moet het detacheringsbureau ook rekening houden met andere kosten, zoals verzekeringen, pensioenen, belastingen, sociale zekerheidspremies en andere werkgeverskosten.

Als gevolg van deze extra kosten brengt het detacheringsbureau een hoger tarief in rekening dan het uurloon van de gedetacheerde medewerker. Het detacheringsbureau moet immers winst maken om de kosten van de dienstverlening te dekken en om investeringen te doen in bijvoorbeeld opleidingen en ontwikkeling van het personeel.

Het is belangrijk om te begrijpen dat detacheringsbureaus deze extra kosten niet alleen in rekening brengen om winst te maken, maar ook om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en om te zorgen voor de nodige bescherming voor de gedetacheerde medewerker.

Wat zijn de detacheringskosten bij Facility?

Het tarief bij Facility kan per opdracht en per gedetacheerde medewerker verschillen, afhankelijk van een aantal factoren zoals:

Zoals hierboven omschreven zijn de exacte kosten altijd afhankelijk zijn van de aard en duur van de opdracht. Bij Facility kan globaal rekening gehouden worden met de volgende tarieven:

Facilitair medewerker:vanaf € 41,00 per uur
Receptionist(e):vanaf € 41,50 per uur
Service desk medewerker:vanaf € 45,00 per uur
Facilitair coördinator:vanaf € 69,50 per uur
Facilitair manager:vanaf € 80,00 per uur

 

Hoe is het tarief van Facility opgebouwd?

Het tarief van Facility is opgebouwd uit verschillende componenten:

 • Loonkosten: Dit is het uurloon dat de gedetacheerde medewerker ontvangt, inclusief eventuele toeslagen en vergoedingen.
 • Werkgeverskosten: Dit zijn de kosten die Facility maakt als werkgever van de gedetacheerde medewerker, zoals sociale premies, pensioenpremies, verzekeringen en andere werkgeverskosten. Wanneer een medewerker een tijdelijk contract krijgt, dan moeten hier bijvoorbeeld meer werkgeverslasten over betaald worden.
 • Overheadkosten:
  • Reiskosten: Medewerkers ontvangen een vergoeding per kilometer voor woon-werkverkeer.
  • Trainingskosten: Alle nieuwe medewerkers bij Facility komen een ochtend bij ons op kantoor voor een Onboarding, om voor verbinding te zorgen met Facility.
   Daarnaast profiteren onze medewerkers van een persoonlijk opleidingsbudget, dat ingezet kan worden voor diverse opleidingen en cursussen, die bijdragen aan de functie en/of behoefte van de medewerker of de opdrachtgever.
  • Werkkleding en benodigdheden: Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld gereedschap, werkkleding, veiligheidsschoenen of andere benodigdheden voor het goed kunnen uitoefenen van de functie.
  • Werving en selectie: Dit zijn de kosten die het detacheringsbureau maakt voor het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor de detacheringsopdracht.
  • Continuïteit: Facility levert indien gewenst, op de operationele diensten zoals facilitair medewerker en receptioniste, 100% continuïteit. Dat betekent dat wanneer de vaste gedetacheerde medewerker ziek is of verlof heeft, Facility altijd een ingewerkte medewerker uit ons Back-up team klaar heeft staan. Zo zijn onze opdrachtgevers altijd verzekerd van capabele bezetting. Hiervoor geldt een toeslag op het detacheringstarief, waarmee de opdrachtgever zichzelf verzekert van de juiste bezetting. Lees in deze blog hoe deze continuiteit geregeld is bij Facility.
  • Administratie en beheer: Dit zijn de kosten die het detacheringsbureau maakt voor het beheren van de detachering, zoals het opstellen van contracten, de verwerking van urenregistratie en facturering.
  • Begeleiding van de medewerker: Medewerkers van Facility worden begeleid door onze fieldmanagers. De fieldmanagers zijn verantwoordelijk voor (het functioneren van) de medewerkers, sturen bij waar nodig en begeleiden de medewerker tijdens zijn/haar carrière bij Facility. Meer over onze werkwijze lees je hier.
  • Planning: Onze planners zijn iedere ochtend vanaf 07.00 bereikbaar om te zorgen dat bij alle opdrachtgevers van Facility de juiste bezetting is. Hierdoor hebben onze opdrachtgevers geen omkijken naar de planning/bezetting.
 • Winst- en risicomarge: Behalve de winstmarge die een detacheringsbureau logischerwijs maakt op de detachering, wordt er ook een reservering gemaakt voor de risico’s die de detacheerder draagt als werkgever. Denk bijvoorbeeld aan het risico van uitval door langdurige ziekte van een gedetacheerde medewerker.
  Het detacheringsbureau draagt in dat geval wel nog de loonkosten van de uitgevallen medewerker, terwijl daar geen inkomsten meer tegenover staan. Daarnaast blijft het detacheringsbureau ook verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitgevallen medewerker en diens re-integratie.

 

Hierboven heb je gelezen hoe het tarief bij Facility is opgebouwd. Om een concreet voorbeeld te kunnen geven, gaan we uit van de volgende situatie:

Organisatie A in Utrecht huurt voor 7 maanden een receptioniste in bij Facility voor 40 uur per week. De receptioniste moet over BHV beschikken en de organisatie wilt continuïteit op de receptie dus dat betekent dat er een ingewerkte back-up collega komt invallen als de vaste receptioniste ziek is of verlof heeft.

Het tarief per uur is voor dit concrete voorbeeld als volgt opgebouwd:

ReceptionisteAlgemene
percentages
1.Loonkosten €              14,4032%
2.Loongerelateerde kosten €                11,2525%
3.Overheadkosten en continuïteit €              17,1038%
4.Winst en risico €                2,255%
Totaal €              45,00100%

 

Conclusie

In eerste instantie lijkt detacheren dus duurder dan een medewerker zelf in dienst nemen. Maar de kosten om zelf een medewerker in dienst te nemen, denk aan werving en selectiekosten, administratieve kosten en begeleiding, trainingskosten en risico kunnen hoog oplopen. In veel situaties kan het daarom voordeliger zijn om te kiezen voor detachering.

Wil je weten wat de kosten voor detachering zijn voor jouw specifieke situatie? Vraag hier een offerte aan.

Ontvang wekelijks tips en nieuws over facilitaire dienstverlening
Naam