Leestijd: 5 minuten

In de dynamische wereld van facility management spelen facilitair detacheerders een cruciale rol bij het ondersteunen van organisaties bij het beheer van hun faciliteiten. Een essentieel onderdeel van deze samenwerking met een facilitair detacheerder is de tariefindexatie, een jaarlijks terugkerend proces. Maar hoe werkt dit proces eigenlijk en welke factoren spelen hierbij een rol? In dit artikel gaan we diep in op de wereld van tariefindexatie bij facilitair detacheerders. We behandelen ook verschillende benaderingen van indexatie en leggen uit hoe Facility dit proces toepast.

Algemeen beeld van tariefindexatie bij facilitair detacheerders

Indexatie is een methode om prijzen aan te passen op basis van economische en sector gerelateerde veranderingen. De basisperiode, vaak genomen als 100, fungeert als referentiepunt voor prijsaanpassingen. Als bijvoorbeeld de prijsindex voor een specifiek jaar 105 is, betekent dit een prijsstijging van 5% ten opzichte van de basisperiode. Voor facilitair detacheerders zoals Facility is dit jaarlijks terugkerende proces van essentieel belang om kosten te dekken, concurrentiekracht te behouden en winstgevendheid te waarborgen. Het concept draait om het herzien van tarieven om gestegen kosten en marktomstandigheden te weerspiegelen.

Verschillende manieren hoe een indexatie tot stand komt

Er zijn verschillende methoden om een indexatiecijfer te berekenen. Hier zijn enkele manieren waarop een indexatie tot stand kan komen:

  1. Gewogen factoren: Facilitair detacheerders zoals Facility evalueren gedurende het jaar diverse invloeden op hun bedrijfsvoering. Dit omvat kostenstijgingen in energie, veranderende regelgeving op het gebied van flexwerk en andere sectorgerelateerde veranderingen. Elk van deze factoren wordt gewogen op basis van hun impact op de kostenstructuur en bedrijfsprestaties. Uiteindelijk wordt een gewogen indexatiepercentage berekend dat de tariefverandering weerspiegelt.
  2. Macro-economische indicatoren: Sommige detacheerders baseren hun indexatie op macro-economische indicatoren zoals de Consumentenprijsindex (CPI) of de Producentenprijsindex (PPI). Deze indicatoren meten respectievelijk de prijsveranderingen van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen, en de prijsontwikkeling van materialen en industrieproducten. Dit biedt een breder beeld van de economische omstandigheden die van invloed zijn op de tarieven. De CPI laat de kostenstijging van consumentenprijzen zien t.o.v. dezelfde maand van het vorige jaar. Omdat de indexaties vaak voor het eind van het jaar bekend moeten zijn, wordt er meestal gekozen om de CPI van augustus of september aan te houden. Lees op de website van overheid.nl meer over het CPI.
  3. Specifieke sectorindexen: Voor detacheerders die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector, kan het relevant zijn om sector-specifieke indexen te gebruiken. Bijvoorbeeld, de Dienstenprijsindex (DPI) voor prijsveranderingen van commerciële diensten in Nederland kan waardevolle inzichten bieden voor facilitair detacheerders in die specifieke branche. Of bijvoorbeeld het Producentenprijsindex (PPI) voor de gemiddelde prijsontwikkeling van afzet- en invoerprijzen van materialen en industrieproducten. Of Indexcijfers cao-lonen (inclusief bijzondere beloningen) voor het gemiddelde loon van alle cao’s in Nederland. Lees hier meer over het gebruik van prijsindexatie.  Bij gebruik van de DPI is het van belang om appels met appels te vergelijken, dus: wat is de prijsverandering in de relevante sector? De PPI is voor de detacheringsbranche minder geschikt. Een indexcijfer gebruiken op basis van cao-lonen ten slotte, is voor Facility dan weer ongeschikt omdat wij een eigen ‘Personeelsgids’ hanteren voor onze arbeidsvoorwaarden.

Hoe een indexatie tot stand komt bij Facility

Bij Facility wordt er gedurende het jaar nauwlettend gekeken naar aspecten die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering. Deze variëren van veranderende wetgeving tot schommelingen in operationele kosten. Al deze informatie wordt zorgvuldig overwogen en geanalyseerd voordat het uiteindelijke indexatiepercentage wordt bepaald. Dit proces wordt gekenmerkt door transparantie, waarbij opdrachtgevers volledig inzicht krijgen in de overwegingen achter de tariefwijziging.

Facility informeert haar opdrachtgevers voor 1 december over de prijsstijging voor het komende jaar. Als er geen reactie komt, wordt de indexatie als akkoord beschouwd. Dit partnerschap biedt ruimte voor vragen en discussie, om tot een eerlijke overeenkomst te komen.

Een voorbeeld van een tariefindexatie

Stel dat in een bepaald jaar de energiekosten aanzienlijk zijn gestegen en er nieuwe regelgeving is ingevoerd die invloed heeft op de flexwerkomgeving. Deze factoren worden meegenomen in de berekeningen van Facility, waarbij het gewogen indexatiecijfer wordt vastgesteld op bijvoorbeeld 4,5%.

Conclusie

Tariefindexatie is een cruciaal onderdeel van het facilitaire detacheringslandschap. Bij Facility wordt dit proces met de hoogste mate van transparantie en zorgvuldigheid uitgevoerd. Door verschillende methoden te overwegen om het indexatiecijfer te berekenen, kan een eerlijke en gerechtvaardigde tariefverandering worden vastgesteld. Dit stelt zowel de detacheerder als de opdrachtgever in staat om op een constructieve manier samen te werken en de evoluerende kosten het hoofd te bieden.

Wil je meer weten over dit onderwerp of in gesprek gaan? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Facility. Onze transparante aanpak en toewijding aan partnerschap zorgen ervoor dat we samen kunnen groeien.

Ontvang wekelijks tips en nieuws over facilitaire dienstverlening
Naam