Leestijd: 4 minuten

In de huidige arbeidsmarkt, waar talent schaars is en het behoud ervan een uitdaging vormt, is het vinden van goede medewerkers één ding, maar ze behouden is vaak net zo’n grote opgave. Bij Facility begrijpen we dit maar al te goed. We streven ernaar om langdurige en succesvolle samenwerkingen te realiseren tussen onze gedetacheerde medewerkers en onze gewaardeerde opdrachtgevers.

Het Belang van Flexibiliteit

Overeenkomsten tussen Facility en opdrachtgevers variëren in duur en karakter. Soms willen opdrachtgevers een functie eerst tijdelijk invullen via detachering om vervolgens te beslissen of ze deze in hun eigen organisatie willen integreren. In andere gevallen kan het financiële plaatje tijdelijke inhuur toelaten, maar is er geen ruimte voor een vaste aanstelling. In dergelijke situaties kan het overnemen van een medewerker na afloop van de overeenkomst een ideale oplossing bieden.

De loopbaan van de medewerker

Voordat een gedetacheerde medewerker aan de slag gaat bij een van onze opdrachtgevers, doorloopt Facility een zorgvuldig wervings- en selectieproces. We spreken met meerdere kandidaten en kiezen uiteindelijk degene die het best past bij de specifieke vacature.

Zodra de medewerker aan boord is, blijven we betrokken. Naast de opdrachtgever is Facility de werkgever van de medewerker. Dit betekent dat de samenwerking met de medewerker begint met een Facility onboarding op ons kantoor in Amersfoort. Hier maken nieuwe medewerkers kennis met hun collega’s en krijgen ze praktische informatie om hun start zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast onderhouden onze Fieldmanagers regelmatig contact met de medewerker, zowel om te zien hoe het gaat bij de opdrachtgever als om eventuele verbeterpunten te bespreken.

Opties na de Overeenkomst

Naarmate het einde van de overeenkomst nadert, gaan we in gesprek met de opdrachtgever over de toekomst. We hebben dan drie opties:

  1. Verlenging van de detachering: Als de samenwerking goed bevalt en beide partijen tevreden zijn, kan de detachering met bepaalde of onbepaalde tijd worden verlengd.
  2. Beëindiging van de detachering: Als de opdrachtgever geen verdere behoefte heeft aan de gedetacheerde medewerker, eindigt de samenwerking.
  3. Overname door de opdrachtgever: Als de opdrachtgever interesse heeft om de medewerker in eigen dienst te nemen, onderzoeken we deze optie.

Het Overnameproces bij Facility

Als de opdrachtgever de wens heeft om de gedetacheerde medewerker over te nemen, is het belangrijk om te weten of de medewerker hier ook voor openstaat. Vaak is dit al ter sprake gekomen in gesprekken tussen de Fieldmanager en de medewerker.

Als zowel de opdrachtgever als de medewerker enthousiast zijn over de overname, bespreken we de financiële kant. Is er sprake van een overnamefee en zo ja, hoe hoog is deze?

Bij langdurige overeenkomsten is er soms de mogelijkheid om een medewerker kosteloos over te nemen. Voor kortere overeenkomsten wordt vaak een percentage van het te verdienen jaarloon van de medewerker bij de opdrachtgever afgesproken. Na overeenstemming over de fee treedt de medewerker in dienst bij de opdrachtgever en stuurt Facility een factuur voor de overname.

Conclusie

In de wereld van facilitaire detacheringspartnerships is een perfecte match tussen medewerker en opdrachtgever van onschatbare waarde. Hoewel we altijd streven naar langdurige samenwerkingen, begrijpen we dat flexibiliteit soms vereist is. Het kunnen overnemen van een Facility-medewerker na afloop van een overeenkomst is een teken van goed partnerschap. Het zorgt voor een soepele overgang en behoudt de waardevolle kennis en vaardigheden die de medewerker heeft opgedaan.

Als je overweegt om een medewerker over te nemen, staan we bij Facility klaar om dit proces soepel en transparant te begeleiden. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze overnameopties en hoe we kunnen bijdragen aan jouw succes in de facilitaire wereld. Samen streven we naar duurzaam succes voor alle betrokken partijen.

Ontvang wekelijks tips en nieuws over facilitaire dienstverlening
Naam