Leestijd: 4 minuten

Het uitbesteden van facilitaire diensten aan gespecialiseerde detacheerders is een veelvoorkomende manier voor bedrijven om de facilitaire organisatie in te richten. Als facility managers weten we dat het beheren van facility services een complexe taak is, vooral als het gaat om het waarborgen van optimale hospitality en internationale hospitality normen. In deze blog zullen we de voordelen en mogelijke nadelen onderzoeken van het uitbesteden van facilitaire diensten aan gespecialiseerde detacheerders. Of je nu al bekend bent met facility management of net begint te verkennen hoe je jouw organisatie op dit gebied kunt verbeteren, deze blog biedt inzichten en overwegingen die je kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Laten we dieper ingaan op dit onderwerp en ontdekken hoe het uitbesteden van facilitaire diensten aan detacheerders jouw organisatie kan beïnvloeden.

Voordelen van detacheren:

  1. Flexibiliteit

Detacheren biedt organisaties veel flexibiliteit. Het is mogelijk om snel personeel in te huren als dat nodig is en dit personeel kan ook weer makkelijk worden teruggebracht als het project afgerond is.

Voorbeeld: Verhuisproject

Stel je voor dat jouw organisatie binnenkort gaat verhuizen naar een nieuw kantoorpand. Voor het coördineren van de facilitaire zaken tijdens het verhuistraject, zoals het regelen van schoonmaak, verlichting, verwarming, catering en beveiliging, heb je als organisatie extra personeel nodig. In plaats van het aannemen van extra personeel voor deze tijdelijke vooraf afgesproken periode, kan je als organisatie ervoor kiezen om een facilitair coördinator in te huren via detachering.

Voorbeeld: Zwangerschapsverlof

Stel je voor dat jouw medewerker met zwangerschapsverlof gaat en er tijdens haar afwezigheid niemand beschikbaar is om haar taken als receptioniste over te nemen. Om deze functie toch te kunnen blijven vervullen, kan de organisatie besluiten om een receptioniste via detachering in te huren voor de duur van het zwangerschapsverlof. Het inhuren van een receptioniste via detachering biedt de organisatie flexibiliteit in haar personeelsbestand, omdat ze snel extra personeel kan inzetten om de taken van de medewerker over te nemen tijdens haar afwezigheid. Dit voorkomt dat de organisatie het risico loopt om klanten mis te lopen of om ontevredenheid te creëren door een slechte service te bieden.

2. Kostenbesparing

Detacheren kan een kostenbesparende maatregel zijn. De detacheringsorganisatie is verantwoordelijk voor het vinden van geschikt facilitair personeel, het afhandelen van de administratie en het betalen van het salaris. Hierdoor hoeft de organisatie zelf geen tijd en geld te investeren in het werven en selecteren van personeel.

Voorbeeld: Verhuisproject

Door het inhuren van een facilitair coördinator via detachering, kan de organisatie snel en gemakkelijk extra personeel inzetten voor het coördineren van de facilitaire zaken tijdens het verhuistraject. Dit biedt de organisatie flexibiliteit in haar personeelsbestand, omdat de organisatie na afloop van het verhuistraject geen verplichting heeft om het personeel aan te houden. Dit voorkomt ook dat de organisatie extra kosten moet maken voor bijvoorbeeld een ontslagvergoeding of uitkeringen voor werkloosheid.

Voorbeeld: Zwangerschapsverlof

Het inhuren van een receptioniste via detachering kan voor de organisatie kostenbesparend zijn, omdat het detacheringsbureau verantwoordelijk is voor de administratieve en wettelijke verplichtingen die bij het in dienst nemen van een werknemer komen kijken, zoals salarisadministratie en sociale verzekeringen. Ook voorkomt het inhuren van een receptioniste via detachering dat de organisatie extra kosten maakt voor bijvoorbeeld werving en selectie, opleiding en training van een nieuwe medewerker.

3. Expertise

Een detacheringsorganisatie beschikt over veel expertise op het gebied van personeelsmanagement en kan advies geven over bijvoorbeeld de juiste functieomschrijving en het salarisniveau. Ook kan het personeel dat wordt ingehuurd via een detacheringsbureau beschikken over specifieke kennis en ervaring die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de organisatie.

Voorbeeld: Verhuisproject

Het inhuren van een facilitair coördinator via detachering biedt de organisatie toegang tot de expertise en ervaring van de gedetacheerde werknemer, zonder dat ze deze werknemer zelf hoeft aan te nemen. Dit kan voordelig zijn, omdat de organisatie mogelijk niet de juiste expertise in huis heeft voor het coördineren van een verhuistraject en het inhuren van een ervaren professional kan de kans op een succesvol verhuistraject vergroten.

Voorbeeld: Zwangerschapsverlof

Het inhuren van een receptioniste via detachering biedt de organisatie de mogelijkheid om een ervaren en gekwalificeerde professional in te zetten, zonder dat de organisatie deze professional zelf hoeft aan te nemen. Dit kan voordelig zijn omdat de organisatie misschien niet de juiste expertise in huis heeft voor het vervullen van de functie van receptioniste. Door het inhuren van een gedetacheerde werknemer kan de organisatie de kwaliteit van haar dienstverlening waarborgen en de continuïteit van haar bedrijfsvoering garanderen tijdens de afwezigheid van de vaste medewerker.

Voorbeeld: Wat is de behoefte van jouw organisatie?

Stel je voor dat een organisatie behoefte heeft aan tijdelijke ondersteuning bij een complex project, maar de organisatie is niet helemaal zeker welke expertise nodig is om dit project succesvol te voltooien. In dit geval kan de organisatie de hulp van een detacheringsorganisatie inschakelen om te helpen bij het uitvragen van de daadwerkelijke behoefte van de organisatie en het selecteren van de meest geschikte kandidaat voor de opdracht. Het inhuren van een detacheringsorganisatie biedt de organisatie toegang tot expertise in het werven en selecteren van kandidaten voor specifieke functies en projecten. De detacheringsorganisatie kan helpen bij het identificeren van de specifieke kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn om het project succesvol te voltooien, en kan de organisatie adviseren over de meest geschikte manier om deze kwalificaties en vaardigheden te vinden.

4. Risicobeheersing

Een ander voordeel van detacheren is dat de organisatie minder risico loopt bij het inhuren van personeel. Als het detacheringscontract afloopt, is het aan de detacheringsorganisatie om voor een nieuwe opdracht te zorgen. Hierdoor loopt de organisatie geen risico op ontslagprocedures of andere juridische problemen.

Voorbeeld: Langdurige uitval

Stel je voor dat een organisatie een belangrijke medewerker heeft die een belangrijke rol speelt in de dagelijkse bedrijfsvoering en die een specialistische kennis heeft die moeilijk te vervangen is. Als deze medewerker langdurig ziek wordt of uitvalt, kan dit grote risico’s met zich meebrengen voor de continuïteit van de organisatie. Het inhuren van een gedetacheerde werknemer kan in dit geval risicobeheersing bieden.

Door het inhuren van een gedetacheerde werknemer kan de organisatie de continuïteit van haar bedrijfsvoering waarborgen in geval van langdurige uitval door ziekte van een belangrijke medewerker. De detacheringsorganisatie draagt namelijk de verantwoordelijkheid voor het vervangen van de medewerker bij ziekte of uitval. Dit betekent dat de organisatie niet hoeft te investeren in de werving en selectie van een vervangende medewerker, en ook niet verantwoordelijk is voor de loonkosten tijdens de afwezigheid van de medewerker.

Voorbeeld: Mismatch

Stel je voor dat een organisatie een vacature heeft voor een belangrijke functie en dat ze zelf de werving en selectie verzorgen. Het kan voorkomen dat na het selectieproces blijkt dat de geselecteerde kandidaat niet de juiste match is voor de organisatie. Dit kan leiden tot vertraging in de bedrijfsvoering en extra kosten voor de organisatie, bijvoorbeeld door het opnieuw moeten opstarten van de werving en selectieprocedure. Het inhuren van een gedetacheerde werknemer kan in dit geval risicobeheersing bieden.

Door het inhuren van een gedetacheerde werknemer kan de organisatie het risico op een mismatch met een kandidaat verminderen. De detacheringsorganisatie is namelijk verantwoordelijk voor het selectieproces en het matchen van de juiste kandidaat met de organisatie. Hierdoor kan de organisatie erop vertrouwen dat de gedetacheerde werknemer over de juiste vaardigheden, ervaring en persoonlijkheid beschikt om goed te kunnen functioneren binnen de organisatie.

Nadelen van detacheren:

1. Minder betrokkenheid

Een nadeel van detacheren is dat het ingehuurde personeel minder betrokken kan zijn bij de organisatie. Ze zijn immers niet in dienst bij de organisatie en hebben daardoor minder binding met de bedrijfscultuur en -waarden.

Een mogelijke oplossing hiervoor is het bieden van trainingen en begeleiding aan gedetacheerde werknemers om ze meer vertrouwd te maken met de organisatie en haar doelen. Door hen meer kennis te laten maken met de organisatiecultuur, kan de betrokkenheid van gedetacheerde werknemers bij de organisatie worden vergroot. Het is ook belangrijk om gedetacheerde werknemers op dezelfde manier te behandelen als vaste medewerkers, bijvoorbeeld door hen te betrekken bij vergaderingen en bedrijfsevenementen. Op deze manier kunnen ze zich meer deel voelen van de organisatie en hun betrokkenheid vergroten.

2. Hogere kosten

Een nadeel van het detacheren van personeel is dat het vaak duurder kan zijn dan het in dienst nemen van vaste medewerkers. Detacheringsorganisaties brengen vaak hogere tarieven in rekening omdat ze naast het salaris van de gedetacheerde werknemer ook andere kosten in rekening brengen, zoals administratieve kosten, wervingskosten, verzekeringen en pensioenen. Hierdoor kunnen de kosten voor het inhuren van gedetacheerde werknemers hoger uitvallen dan voor het in dienst nemen van vaste medewerkers. Ben je benieuwd naar hoe het tarief van een detacheerder is opgebouwd en welke prijzen Facility hanteert? In deze blog lees je meer over wat kost detacheren.

Een mogelijke oplossing hiervoor is het selecteren van een detacheringsorganisatie die concurrerende tarieven biedt en bereid is om te onderhandelen over de kosten. Door verschillende detacheringsorganisaties met elkaar te vergelijken, kan een organisatie de meest kosteneffectieve optie kiezen.

Een andere oplossing is om te kijken naar de lange termijn voordelen van het inhuren van gedetacheerde werknemers, zoals de flexibiliteit en expertise die ze bieden. Op de lange termijn kan het inhuren van gedetacheerde werknemers helpen om kosten te besparen door het voorkomen van langdurige uitval door ziekte of een verkeerde match met een vaste medewerker. Het is belangrijk om de kosten en baten van het inhuren van gedetacheerde werknemers af te wegen voordat een beslissing wordt genomen.

3. Risico’s

Een nadeel van het inhuren van gedetacheerde werknemers is dat er risico’s kunnen zijn voor de organisatie, bijvoorbeeld als de detacheringsorganisatie niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen, zoals het afdragen van sociale premies en belastingen.

Een mogelijke oplossing hiervoor is om te werken met een detacheringsorganisatie die beschikt over het SNA-keurmerk. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid en het keurmerk geeft aan dat de detacheringsorganisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht, fiscale en sociale zekerheid. Een detacheringsorganisatie met het SNA-keurmerk heeft bijvoorbeeld voldaan aan de verplichting om periodiek controles te ondergaan door een onafhankelijke auditor. Door te werken met een detacheringsorganisatie met het SNA-keurmerk, kan de organisatie er zeker van zijn dat de gedetacheerde werknemers legaal en volgens de geldende regels worden ingezet. De organisatie loopt dan minder risico op boetes of naheffingen van belastingen en sociale premies.

Conclusie

Hopelijk heb je na het lezen van dit blog een beter beeld gekregen van de voor- en nadelen van detacheren voor jouw organisatie. Het kan een interessante optie zijn om meer flexibiliteit, expertise en risicobeheersing te krijgen, maar het is ook belangrijk om rekening te houden met de nadelen zoals minder betrokkenheid en hogere kosten.

Mocht je nog twijfelen over de keuze tussen detachering en andere opties zoals werving en selectie, neem dan gerust contact op met Facility voor advies op maat. Wij denken graag met je mee!

Ontvang wekelijks tips en nieuws over facilitaire dienstverlening
Naam