Een duurzame relatie staat of valt met de echte bereidheid van alle stakeholders om van de samenwerking een succes voor ‘onbepaalde tijd’ te maken. Dat is een team effort van de opdrachtgever, de medewerker(s) en Facility. Voor Facility betekent dat dat wij naast oprechte persoonlijke interesse, zorgdragen voor goede medewerkers, een grote mate van flexibiliteit en een soepele gang van zaken. Korte lijnen, goede bereikbaarheid en snelle service zijn heel belangrijk.